Auschwitz Foundation - Auschwitz Foundation
Journée de la démocratie et de la tolérance
 
Doel: Jongeren kennis laten maken met de gevolgen van onverdraagzaamheid en een ondemocratische maatschappij.
Doelpubliek: 3e graad secundair onderwijs
Op vrijdag  6 mei 2011 wordt voor de 9e maal de Dag van de Democratie en Verdraagzaamheid georganiseerd. Gedurende vele weken werken een tiental scholen uit de provincie Antwerpen een project uit rond democratische waarden en burgerzin. Op 7 mei stellen zij dit project voor aan hun medeleerlingen en de leerlingen van een tiental bezoekende scholen. In totaal nemen er ongeveer 25 scholen deel aan de Dag en minimum 2000 leerlingen.
Doelstelling is om de leerlingen van de 3e graad secundair onderwijs te sensibiliseren voor de gevolgen van onverdraagzaamheid en een ondemocratische maatschappij.
Het onderwijsproject Thuis in de Stad (Onderwijswandelingen) van de Auschwitz Stichting ondersteunt en begeleidt scholen bij de voorbereiding van deze projecten.
Indien u graag op 6 mei met een groep leerlingen een schoolproject bezoekt, gecombineerd met een bezoek aan het Fort van Breendonk of het Joods Museum van Deportatie en Verzet, kan u contact opnemen met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
But : Faire connaître aux jeunes les suites de l’intolérance et d’une société non-démocratique

Public ciblé : 3e degré de l’enseignement secondaire

Le vendredi 6 mai 2011 est organisé pour la 9e fois la Journée de la Démocratie et de la Tolérance. Durant plusieurs semaines, une dizaine d’écoles de la province d’Anvers travaillent à un projet traitant des valeurs démocratiques et de la citoyenneté. Le 7 mai, ils présenteront ce projet à leurs condisciples et aux élèves d’une dizaine d’écoles en visite. Au total environ 25 écoles participent à la Journée avec, au minimum, 2 000 élèves.

Le but est de sensibiliser les élèves du 3e degré de la secondaire aux suites de l’intolérance et d’une société non-démocratique.

Le projet d’éducation Habiter sa ville (excursions pédagogiques) de la Fondation Auschwitz soutient et encadre les écoles avec la préparation de ces projets.

Si vous souhaitez participer à un projet pédagogique le 6 mai, combiné à une visite du fort de Breendonk ou du musée juif de la déportation et de la résistance, vous pouvez contacter soit r.staes@skynet, soit This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ainsi que la Fondation à This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .