De studiedag ‘Welke herinnering(en) voor de Armeense genocide?’, georganiseerd door de vzw Auschwitz in Gedachtenis, vond plaats op 16 maart 2015 in het Paleis der Academiën in Brussel.
 
genocide armeniensDe genocide op de Armeniërs in Turkije (1915-1916) is nog steeds onderwerp van talrijke discussies. In tegenstelling tot vele andere regeringen, weigert de Turkse regering, nog steeds halsstarrig de genocide als dusdanig te erkennen, terwijl de Armeense gemeenschap van haar kant een verbeten strijd levert voor deze erkenning en om het publieke herinneringsproces aan te wakkeren.

Bestaat er momenteel zoiets als een Armeense herinnering in Turkije? In feite hebben we de neiging om de ontkenning van de Armeense genocide te veralgemenen tot de gehele Turkse samenleving. In Turkije is er weliswaar een Armeense gemeenschap, een Armeense pers, maar er zijn ook burgers van Turkse origine die pleiten voor deze erkenning. Een deel van deze studiedag moet bijgevolg deze punten behandelen. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat degenen die deze standpunten verdedigen, zijn blootgesteld aan enorme druk en geweld (de moord op Hrant Dink op 19 januari 2007 was hiervan een tragisch voorbeeld).

De constructie en de overdracht van de herinnering. Wat zijn de specifieke kenmerken van de herinneringsconstructie rond de Armeense genocide? Ligt de basis in de jaren twintig? Is er een precieze doelstelling, buiten de erkenning van de misdaden begaan door de jonge Turken en hun medeplichtigen door de Turkse autoriteiten? Welke herinneringsmodellen werden met de verhalen van vernietiging en ballingschap doorgegeven van de ene generatie naar de andere? Is verzoening mogelijk? En wat is de rol van de herinnering aan de Holocaust in dit proces.
 
Programma:
 • Opening
  Janos Frühling (Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België)
  Michel Mahmourian (Advocaat, lid van de Armeense gemeenschap van België)
 • Vragen en problematiek, problematische vragen
  Laurence van Ypersele (UCL, Louvain-la-Neuve)
  Philippe Mesnard (vzw Auschwitz in Gedachtenis)
 • Laure Piaton (Museum van het Armeens Patrimonium te Valence): Une expérience de patrimonialisation de la mémoire arménienne: Le CPA de Valence (France)
 • Anouche Kunth (CNRS): Mémoires paysagères de la Catastrophe. Réflexions sur l’image manquante
 • Janine Altounian (Parijs): Comment traduire en mots l’expérience de son propre effacement rencontré lors d’un voyage en Turquie?
 • Sila Cehreli (Universiteit van Marmara, Istanbul): Vers une (re)découverte du Yergir/Heimat arménien: débat public et prises de position en Turquie (2007-2015)
 • Michael Hofmann Universiteit van Paderborn): La dimension arménienne de la mémoire turco-allemande
 • Michel Marian (IEP, Esprit): Construction mémorielle et rôle de la Shoah

Deze studiedag vindt enkel plaats in het Frans.