Samen met de Aktion Sühnezeichen Friedensdienste en het Goethe-Instituut van Brussel, heeft Stichting Auschwitz een internationale pedagogische ontmoeting georganiseerd.
Hebben deelgenomen: vijf en dertig leerkrachten en pedagogen van Duitsland, Oostenrijk, België, Frankrijk, Italië, Nederland en Polen. Vele opvoeders en leraren hebben de werkzaamheden van de conferenciers gevolgd.
De verschillende toedrachten hebben de uitwisseling van een waaier aan informatie toegelaten over de nationale en regionale specificiteit, alsook de ongelijkheid per netwerk van onderwijs. Eveneens de programma's en de handboeken in het onderwijs van de Tweede Wereldoorlog, en meer bepaald de nazi-misdaden en genocides, kwamen aan bod. Het geheel van de verzamelde gegevens heeft de schets van een analyse toegelaten betreffende de institutionele verplichtingen (schoolstructuren, programma's en handboeken) en de autonomie die voor de leraar en de pedagoog zijn gereserveerd.