Ter bevordering van multidisciplinair wetenschappelijk werk kent de Stichting Auschwitz sinds 1986 jaarlijks een ‘Prijs van de Stichting Auschwitz’ toe, en sinds 2002 een ‘Prijs Stichting Auschwitz - Jacques Rozenberg’ – een hommage aan alle slachtoffers van de naziconcentratie- en vernietigingskampen –, als erkenning voor origineel en niet gepubliceerd onderzoek inzake de historische, sociale, politieke, economische, culturele en ideologische processen die hebben geleid tot massamisdrijven, misdaden tegen de mensheid en genocides. 

Vanaf 2012-2013 organiseert de Stichting Auschwitz behalve de twee reeds bekende Prijzen, ook een jaarlijkse ‘Beurs voor onderzoek’.

De drie prijzen bedragen elk € 3.125.

 

Beide prijzen hebben in hoofdzaak betrekking op universitaire werkstukken van een hoog niveau: doctoraten, masterscripties en onderzoek. De interuniversitaire jury’s die over deze werkstukken beslissen, bestaan uit professoren van Belgische en buitenlandse universiteiten, onderzoekers, gespecialiseerd in de behandelde thematiek en leden van de wetenschappelijke raad van de Stichting Auschwitz.

Afgezien van de toekenning van deze prijzen behoudt de Stichting Auschwitz zich het recht voor een overeenkomst voor onderzoek te sluiten met een of meer auteurs waarvan het niet bekroonde werk de aandacht van de jury heeft getrokken. Om de betrokkene te ondersteunen bij de voortzetting van zijn onderzoek aan de hand van de opmerkingen van de jury, kan deze een kleine financiële bijdrage verlenen.

jacques rozenberg 1998 enclos des fusilles auschwitz
Jacques Rozenberg - 1998 - Auschwitz


De prijzen voor het academiejaar 2017-2018 werden aan de volgende onderzoekers toegekend:

  • De ‘Prijs van de Stichting Auschwitz’ wordt toegekend aan Mevrouw Yasmina ZIAN voor haar werk getiteld Un antisémitisme latent? La criminalisation du Juif de Cureghem par la Sûreté publique et ses institutions partenaires (1880-1930), thèse de doctorat en histoire contemporaine, Université libre de Bruxelles en Technische Universität Berlin, 2017-2018.

  • De ‘Prijs Stichting Auschwitz – Jacques Rozenberg’ wordt toegekend aan de heer Antoine BURGARD voor zijn werk getiteld ‘Une nouvelle vie dans un nouveau pays.Trajectoires d’orphelins de la Shoah vers le Canada, 1947-1952, thèse de doctorat en Histoire, Université du Québec à Montréal / Université Lumière Lyon 2, 2017.

  • Volgens artikel 4 van het reglement, heeft de Raad van Bestuur van de Stichting Auschwitz in het kader van een onderzoeksovereenkomst een subsidie toegekend aan onderzoekers voor het schrijven van een artikel voor publicatie in ons tijdschrift Getuigen. Tussen geschiedenis en herinnering, of voor onze website:
    • Mevrouw Juliane RENETZEDER, voor haar werk getiteld Legitimistischer Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Tirol. Eine Analyse von Sondergerichtsakten im Kontext des nationalsozialistischen Repressionsapparats, Diplomarbeit, Masterstudium Geschichte, angestrebter akademischer Grad, Magistra der Philosophie (Mag. phil.), Lehramtsstudium, UF Deutsch, UF Geschichte, Sozialkunde und politische Bildung, Universität Wien, 2017.
    • Mevrouw Audrey BARDIZBANIAN, voor haar werk getiteld Après la Shoah: écritures de la trace dans les œuvres de Jonathan Safran Foer, Daniel Mendelsohn et Art Spiegelman, thèse de doctorat en Études anglophones, Université Paris IV-Sorbonne. École doctorale IV: Civilisations, cultures, littératures et sociétés, 2017.

  • De ‘Beurs voor onderzoek van de Stichting Auschwitz’ werd toegekend aan de heer Lior BECKER voor zijn doctoraatsproject, getiteld A Mention to Those Who Were not Mentioned: The Alternative Holocaust Memory of Yizkor Books, PhD candidate in history, in the History Department, Uppsala University, Sweden - The Hugo Valentin Center for Holocaust and Genocide Studies.


Er is een academische zitting in aanwezigheid van de hoogste politieke en academische autoriteiten van ons land voorzien om deze prijzen te overhandigen. Ze vindt plaats op maandag 22 oktober 2018 om 18 uur in het stadhuis van Brussel.

Toespraak van Mevrouw Sophie WILMÈS, Minister van Begroting en van Ambtenaren­zaken, belast met de Nationale Loterij en Weten­schaps­beleid (pdf)