De vzw Auschwitz in Gedachtenis organiseert ieder jaar in november de pedagogische vormingsdag ‘Het nazivernietigingsproces: een technische invalshoek’.

vorming techniciteit 2018 nl webTijdens deze kosteloze vormingsdag gaan Frédéric Crahay en Johan Puttemans in op de technische aspecten van de Holocaust. Ze leggen de details bloot van de gruweldaden, zodat leerkrachten, ongeacht welk vak ze onderwijzen, hun lessen kunnen stofferen met goed onderbouwde argumenten en soms moeilijke klasdiscussies kunnen aangaan over de judeocide.

Voorbeeldprogramma:


Informatie en inschrijving (verplicht): Johan Puttemans


Vormingsseminaries ‘à la carte’

formations 2015-2016

De vzw Auschwitz in Gedachtenis, die als doel heeft de geschiedenis van de Holocaust te bestuderen en over te dragen, organiseert in Brussel een reeks vormingsdagen voor leerkrachten, voor leden van organisaties die zich bezighouden met volwassenonderwijs, en voor alle professionele medewerkers uit de culturele en onderwijssector.

Deze vormingsdagen zullen ‘à la carte’ worden aangeboden aan groepen van tien tot twintig personen. Reserveren is verplicht. Het is de bedoeling om de deelnemers een aanzet te geven voor een didactische, maar evengoed een sensibiliseringsaanpak.
Er worden talrijke onderwerpen aangeboden, die eveneens steunen op het beschikbare didactische materiaal en de organisatie van studiereizen (uitroeiingskampen).
Thema’s met betrekking tot de kennis en de overdracht van de geschiedenis en de herinnering aan de Holocaust worden hier meestal aangepakt door onderzoek van literatuur, film en kunst met een sterke historische inslag.
Elke deelnemer krijgt na afloop een pedagogisch dossier met een uitgebreide iconografie, referentieteksten en een plan voor een pedagogische reeks voor professioneel gebruik.
 

Didactische vormingssessies

 

Sensibiliseringssessies

 

Praktisch

Reservaties:
Vzw Auschwitz in Gedachtenis
Wolstraat 17/Bus 50 – 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 512 79 98
Fax: +32 (0)2 512 58 84
Contact via e-mail: Johan Puttemans


Vorige seminaries

- 7 maart 2013: Violence, mémoire et transmission à travers la bande dessinée
Séminaire animé door Michel Kichka (Illustrateur, Cartoonist, Professeur aux Beaux-Arts de Jérusalem).
Auteur de: Deuxième génération : Ce que je n'ai pas dit à mon père (Dargaud, 2012)
Deuxième Génération n'est pas un règlement de comptes avec l'Histoire. C'est un récit autobiographique à travers lequel Michel Kichka retrace les instantanés décisifs d'une enfance, d'une jeunesse et d'une vie passées dans l'ombre de la Shoah, du plat pays à la terre promise, entre cauchemars, souvenirs drôles, moments joyeux et actes de délivrance.
Célèbre auteur israélien et caricaturiste majeur, Kichka n'est pas seulement un fervent partisan de la paix au Proche-Orient, il est aussi le fils d'un homme qui fut l'unique survivant de sa famille après la guerre. À 20 ans, son père est revenu dans sa Belgique natale. Il y eut deux filles et deux garçons. Et un vécu si pesant que ses enfants n'ont eu de cesse de vouloir s'en émanciper, chacun à sa façon. Un ton unique et touchant, une histoire intime et poignante. Deuxième génération est un roman graphique qui tient à la fois du récit et du documentaire historique, une bande dessinée splendide et déroutante.