In het kader van de Cyclus van Debatten en Conferenties van de Stichting Auschwitz, nodigen de vzw Auschwitz in Gedachteneis en de Stichting Auschwitz, Professor Peter Kuon van de Universiteit van Salzburg uit op vrijdag 9 maart om 17u00 in de Koninklijke Albertina Bibliotheek.


 

Het KZ-memoria scripta project aan de Universiteit van Salzburg: archieven – benaderingen – methodes

 

“Er zijn talloze verhalen van overlevenden. Ze zijn opmerkelijk monotoon.” Dit verdict van Hanna Arendt werpt een moreel probleem op: de overlevenden worden tot een zekere anonimiteit terug gebracht, daar waar het de bedoeling was net uit die anonimiteit te treden door hun schrijven. Gewone getuigenissen, daarmee wordt bedoeld de niet-literaire, verheffen uit de anonimiteit, vereist een inspanning om de teksten te lezen: niet zozeer als historische feiten, maar eerder als persoonlijke ervaringen. Tijdens zijn uiteenzetting zal professor Kuon de voorbeelden aanhalen van zijn – polyfonische – leesmethode, door aan 13 overlevenden, elk op hun eigen manier, te laten beschrijven op welke manier zij aankwamen in het kamp van Mauthausen op 8 april 1944, om daarna zijn project KZ-memoria scripta aan de Universiteit van Salzburg met zijn doel, zijn methoden en zijn resultaten voor te stellen.

 

mauthausen

 

De Interdisciplinaire Werkgroep KZ-memoria scripta aan de Universiteit van Salzburg, geboren uit een FWF project [Fonds voor de promotie van Wetenschappelijk Onderzoek] over Mauthausen, zet zich in voor het bestuderen, voor het doorgeven en het waarderen van de geschreven (en dikwijls gepubliceerde) getuigenissen van de overlevenden van concentratie- en uitroeiingskampen van de nazi’s. Deze studie baseert zich op de archieven van Mauthausen waar een totaal van meer dan 200 teksten (meer dan 20 000 bladzijden) verzameld zijn in verschillende talen: Duits, Spaans, Frans, Italiaans. Deze archieven zijn een unicum op het gebied van internering, en zullen in de komende jaren uitgebreid en vervolledigd worden door getuigenissen van andere landen, met name uit de Slavische landen, en zullen ook andere concentratie- en uitroeiingskampen aanhalen.

 

Praktische informatie:

Vrijdag 9 maart 2012 van 17u00 tot 19u00 in de Koninklijke Albertina Bibliotheek

Ingang: Keizerslaan 4 – 1000 Brussel