Academische Zitting voor de uitreiking van de prijzen van Stichting Auschwitz op woensdag 27 oktober om 18 uur in het Stadhuis van Brussel.


Stichting Auschwitz beloont jaarlijks universitaire werkstukken van hoog niveau, als een hommage aan alle slachtoffers van de naziconcentratiekampen en moordcentra.

De prijzen voor het academie jaar 2020-2021 worden aan de volgende onderzoek(st)ers toegekend:

 

 De prijzen voor het academiejaar 2019-2020 die vorig jaar vanwege de pandemie niet konden worden toegekend, worden ook tijdens de academische sessie 2020-2021 aan de volgende onderzoek(st)ers toegekend:

 • De ‘Prijs Stichting Auschwitz’ (€ 3.125) aan de Heer Loïc LUTZ voor zijn werk getiteld Les frères Seuss: Itinéraires et parcours de deux bourreaux concentrationnaires nazis, Mémoire de recherche en histoire contemporaine, Faculté des Sciences Historiques, Universiteit van Straatsburg, 2019.

 • De ‘Prijs Stichting Auschwitz – Jacques Rozenberg’ (€ 3.125) wordt toegekend aan Mevrouw Amélie FAUCHEUX voor haar werk getiteld Massacrer dans l’intimité. Le retournement des liens sociaux et familiaux dans le cas du génocide des Tutsis du Rwanda de 1994, Thèse de doctorat en sociologie, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Institut Jean Nicod, Parijs, 2019.

 • Een ‘Bijzondere vermelding van de jury’ wordt toegekend aan de Heer Pierre GOETSCHEL voor zijn documentaire getiteld La Dernière d’entre elles, Les films de l’œil sauvage, Frankrijk, 52 en 70 min, 2019.

 • De ‘Onderzoeksbeurs van Stichting Auschwitz’ (€ 3.125) wordt toegekend aan Mevrouw Léa MENDELBAUM en de Heer William HENNE voor hun geanimeerd dramatisch documentaire filmproject getiteld Sonder, gebaseerd op het verhaal van Leon Cohen, From Greece to Birkenau, The Crematoria Workers’ Uprising, Creative Copywriter, Brussel.

 • Een ‘Bijzondere vermelding van de jury’, als onderdeel van de Onderzoeksbeurs, komen de Heer Grégory CÉLERSE en aan Mevrouw Catherine BERNSTEIN toe voor hun documentaire filmproject getiteld Les Oubliés du 11 septembre 42, Kuiv Productions (Vincent Sacripanti, Développement & Distribution), Parijs.


De academische zitting voor de uitreiking van de Prijzen van Stichting Auschwitz 2019-2020 en 2020-2021 zal op woensdag 27 oktober 2021 om 18u stipt (receptie vanaf 17.30 uur) in de Gotische zaal van het Stadhuis van Brussel plaatsviden, op uitnodiging van:

 • De Heer Philippe CLOSE, Burgemeester van Brussel-Stad, en het Schepencollege van Brussel-Stad
 • De Heer Henri GOLDBERG, Voorzitter, en de Raad van Bestuur van de vzw Auschwitz in Gedachtenis


en zal opgesierd worden door de aanwezigheid van:

 • De Heer Thomas DERMINE, Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk
 • De Heer Sammy MAHDI, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, bevoegd voor de Nationale Loterij
 • Zijne Excellentie de Heer Francesco GENUARDI, Ambassadeur van Italië in België
 • Zijne Excellentie de Heer Martin KOTTHAUS, Buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland bij het Koninkrijk België
 • Mevrouw Sophie VILLETTE, Eerste Raadgeefster, die Hare Excellentie Mevrouw Hélène FARNAUD-DEFROMONT, Ambassadeur van Frankrijk in België, zal vertegenwoordigen

Om de academische zitting bij te wonen, is een voorafgaande registratie vereist (met vermelding van naam, functie en e-mailadres), te sturen naar Daniel Weyssow

DE SANITAIRE MAATREGELEN INZAKE COVID-19 DIENEN GERESPECTEERD TE WORDEN. Houd er rekening mee dat uw Covid Save Ticket, dat verplicht is, wordt gevraagd bij de ingang van het Stadhuis.