getuigen 129 webgetuigen 128 smgetuigen 127Sinds meer dan 25 jaar geven de Stichting Auschwitz en de vzw Auschwitz in Gedachtenis twee keer per jaar hun tijdschrift uit. In die tijd heeft het blad steeds ingezet op actuele debatten over geschiedenis en herinnering, en telkens werd daarbij over disciplinaire grenzen heen gewerkt.

Vandaag merken we dat de thema’s die we al jarenlang aanboren, vragen oproepen die verder reiken dan het domein waarbinnen ze traditioneel worden bestudeerd. Of het nu gaat om herdenkingsplechtigheden, tentoonstellingen, musea, herinneringseducatie, romans, film, toneel of universitaire congressen: herinnering en getuigenis zijn nadrukkelijk aanwezig in onze samenleving. De termen die ermee zijn verbonden (trauma, nunca más, grijze zone, exil, apartheid, Auschwitz …), zijn deel gaan uitmaken van ons cultureel erfgoed en onze culturele beleving. Ze zijn binnengedrongen in het dagelijkse taalgebruik en hebben hun stempel gedrukt op onze perceptie van de wereld die ons omringt.

Dat is meteen de reden waarom Getuigen in een nieuw kleedje steekt. Het tijdschrift wijkt geenszins af van zijn oorspronkelijke project, maar krijgt een nieuwe impuls om een alternatieve – kritische – blik te kunnen ontwikkelen op de problematiek. Voortaan is het een uniek hybride blad, met zowel een academisch als een cultureel gedeelte. Elk nummer bestaat uit een aantal vaste onderdelen: in het midden bevindt zich een academische sectie met een thematisch dossier en varia; daarrond verschijnen culturele rubrieken en recensies van actuele publicaties of evenementen, een portfolio en een herinneringslabo. Het tijdschrift heeft dan ook de ambitie om een kritisch laboratorium te zijn waarbinnen gemeenplaatsen en clichés over herinnering en getuigenis aan de kaak worden gesteld.

Een andere grote uitdaging bestaat erin om het tijdschrift voortaan in een dubbele oplage uit te brengen: een Franstalige en een Nederlandstalige, telkens met een reeks artikelen in het Engels. Met deze meertalige, maar ook multiculturele aanpak willen we een breder publiek aanspreken. We weten bovendien dat concepten en thema’s rond herinnering en getuigenis vaak gaan ‘reizen’ en zo nieuwe betekenissen krijgen. Ook hier wil het tijdschrift een experimentele ruimte creëren waarbinnen deze onderwerpen vanuit verschillende perspectieven belicht kunnen worden. Voor dit project heeft de Stichting Auschwitz in de Kazerne Dossin een ideale partner gevonden.

Wilt u een bijdrage leveren of hebt u een vraag over Getuigen? Contact Rita Roggen en Nathalie Peeters.

Zopas verschenen: nr. 129 (oktober 2019): De erkenning van de slachtoffers

getuigen 129-web

 

De voorbije decennia heeft de opvatting postgevat dat de slachtoffers van massamoorden onze erkenning verdienen. Ze zijn niet meer weg te denken uit onze herdenkingscultuur. Dit dossier geeft een stand van zaken en werpt een blik op het ruime spectrum aan maatregelen die een blijvende erkenning moeten waarborgen. Er zijn de eenvoudige herdenkingsmomenten, maar ook en vooral de doelgerichte juridische acties binnen de strafrechtspraak op internationaal niveau die de slachtoffers van gewelddaden voor het voetlicht brengen. Er is andermaal aandacht voor de diverse aspecten van de problematiek van de erkenning, vooral daar waar een vorm van rivaliteit tussen de slachtoffers ontstaat. Tot slot belicht het dossier de transgenerationele dimensie. Diverse thema’s maken het voorwerp uit van concrete onderzoeksdomeinen. In dit dossier komen onder andere de genocide op de Tutsi in Rwanda en de aandacht voor de slachtoffers van massamoorden in de cinematografie aan bod.

Inhoudsopgave en samenvattingen


Onlangs verschenen: nr. 128 (april 2019): Kwibuka: De herinnering aan de genocide op de Tutsi, 25 jaar later

getuigen 128 web

April 1994. Op de televisieschermen in Europa worden beelden getoond van verminkte lichamen in Rwanda. 25 jaar later willen wij herdenken.

Inhoudsopgave en samenvattingen


Contact
:

Stichting Auschwitz en vzw Auschwitz in Gedachtenis (Brussel)
Tel: +32 (0)2 512 79 98
Fax: +32 (0)2 512 58 84

Voorzitter: Henri Goldberg

Hoofd van de redactie: Frédéric Crahay

Redactiemedewerkers: Rita Roggen en Nathalie Peeters

 

Redactiecomité:

Daniel Acke, Pascale Fabre, Agnès Graceffa, Johan Puttemans, Maarten Van Alstein, Yannik van Praag, Guy Zelis.

 

Wetenschappelijk comité:

Marnix Beyen (België); Christophe Busch (België); Sonia Combe (Frankrijk); Bernard Dan (België); Emmanuelle Danblon (België); Wim De Vos (België); Fransiska Louwagie (België); Carlo Saletti (Italië); Frediano Sessi (Italië).