De Uitgeverij Kimé te Parijs publiceerde gedurende meerdere jaren, in samenwerking met de Stichting Auschwitz en de vzw Auschwitz in Gedachtenis, de verzameling 'Entre Histoire et Mémoire' [Tussen geschiedenis en herinnering].

De collectie 'Tussen geschiedenis en herinnering' groepeert teksten in verband met getuigenissen, herinnering en geschiedenis. We gaan uit van een simpele vaststelling: de thema's en problematieken rond herinnering en geschiedenis laten zich in geen enkele discipline vastzetten, ze behoren nooit helemaal tot het domein van de geschiedenis noch tot dat van de herinnering. In de collectie vindt de lezer individuele of collectieve werken binnen de literatuurstudie of de kunsten, maar ook de humane en sociale wetenschappen.

Trans- en interdisciplinair dus, maar dat niet alleen. 'Tussen geschiedenis en herinnering' is ook genre-overschrijdend. Hoewel er bepaalde conventies bestaan voor historische en herinneringsstudies, nemen de talrijke werken in dit domein uiteenlopende vormen aan en zijn ze niet beperkt tot één genre.

De collectie bevat uiteraard essays in verschillende disciplines, maar ook getuigenissen, verhalen, eventueel theaterstukken, filmanalyses of scenario's, biografieën, tentoonstellingscatalogi of werken met een pedagogische doelstelling. De pluraliteit van de collectie wordt bovendien benadrukt dankzij een doorgedreven vertaalbeleid.