Auschwitz Foundation - "At Home in the City"
Old Quarterly Journal (1982-2008)
Het project ‘Thuis in de Stad (onderwijswandelingen)’ wordt gedragen door de vzw Auschwitz in Gedachtenis.

Het is een project waarbij (doorgaans allochtone) jongeren als gids optreden voor wandelingen door multiculturele wijken in de stad.

Dit project leverde de jongeren van het Leonardo Lyceum campus Pierenberg in Antwerpen alvast de Vredesprijs van de stad en de provincie op.

Het initiatief ontstond twee jaar geleden in de lessen levensbeschouwing, op stimulans van de leerkrachten godsdienst, islam en zedenleer.

De leerlingen werden gestimuleerd om eens na te gaan welke bijzondere gegevenheden de stad rijk is – zoals moskeeën, bepaalde culturele buurten of zelfs historische gebeurtenissen zoals de razzia’s tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ze doken aldus diep in de bijzonderheden van de stad en leerden veel over de al dan niet verborgen diversiteit.

Omdat ze zelf gidsen en hun aanbod presenteren, bracht het project hen als bonus ook nieuwe vaardigheden en een gezonde zelfzekerheid en ondernemingszin bij.

Ondertussen zijn er ook in andere steden afspraken met scholen uit alle onderwijsnetten om dergelijke wandelingen op touw te zetten.

Zie ons tijdschrift Sporen nr. 37, dat volledig aan Thuis in de Stad gewijd werd. Dit exemplaar van ons tijdschrift is bedoeld als ondersteunend materiaal voor leerkrachten die met hun leerlingen een pilootproject van educatieve wandelingen op poten willen zetten.

De bedoeling van ons project is een originele aanpak uit te bouwen om in het onderwijs te werken aan de problematiek van Diversiteit en Verdraagzaamheid.

Contact

Auschwitz Foundation – Remembrance of Auschwitz
Rue aux Laines 17 box 50 – B-1000 Brussels
   +32 (0)2 512 79 98
   info@auschwitz.be
BCE/KBO Auschwitz Foundation: 0876787354
BCE/KBO Remembrance of Auschwitz: 0420667323

Office open from Monday to Friday  9:30am to 4:30pm.
Visit only by appointment.

fbytininstagram logo

Become a member

To become a member of Remembrance of Auschwitz ASBL, take part in its activities and support its actions, please contact us.
Membership costs €40.00, payable to account n° 310-0780517-44 (IBAN : BE55 3100 7805 1744 – BIC : BBRUBEBB)
Donations of more than €40.00 qualify for a tax exemption for Belgian tax-payers.

 

Subscribe

to our newsletter in English

captcha 
I agree with the Privacy policy
The website of the Remembrance of Auschwitz and the Auschwitz Foundation uses cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. By using this website, you consent to our use of cookies.