Jaarlijkse Wedstrijd van de Stichting Auschwitz - Reglement - Stichting Auschwitz
Onze lezingen/Getuigenissen
 • Art. 1 – De Stichting Auschwitz schrijft jaarlijks een wedstrijd uit ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de Holocaust en de nazi-terreur.
 • Art. 2 – De proef bestaat uit een opdracht die, naargelang de vrije keuze van de schoolinstelling, een tekst kan zijn of een andere creatieve inzending, en waarvan het thema jaarlijks bepaald wordt door de Commissie voor Onderwijs en Vorming. Door de betrokken leerkracht kan een toelichting gegeven worden bij de afname van de proef. De werken zullen zowel op inhoud (2/3) als op stijl (1/3) beoordeeld worden. De wedstrijd richt zich tot leerlingen uit de Derde Graad van het Secundair Onderwijs, ongeacht de onderwijsvorm.

 • Art. 3 – De ere-diploma’s voor de bekroning van de beste inzendingen worden uitgereikt aan het einde van het schooljaar.

 • Art. 4 – Er worden door de jury zes laureaten gekozen. De laureaten mogen gratis deelnemen aan een studiereis naar Auschwitz-Birkenau georganiseerd door de Stichting Auschwitz. De reis (waarde van ongeveer € 750) duurt 5 dagen en vindt plaats tijdens de paasvakantie. De Stichting Auschwitz behoudt zich het recht om de bekroonde werken te publiceren.
  Indien het winnende werk het resultaat is van een groepswerking, wordt één deelnemer van de groep uitgenodigd voor de studiereis en een geldprijs zal worden verdeeld onder de resterende deelnemers van de groep.

 • Art. 5 – De inzendingen kunnen opgestuurd worden naar de Stichting Auschwitz – Huidevetterstraat 65 – 1000 Brussel ter attentie van Dhr Henri Goldberg, voorzitter van de stichting, op de voorziene datum vermeld in de modaliteiten van het reglement. De details van de vorm waarin en de manier waarop de in te zenden werken ons moeten bereiken worden uiteen gezet in de praktische modaliteiten in bijlage.

 • Art. 6 – De inzendingen worden beoordeeld door een jury samengesteld uit leden van de Raad van Bestuur van de Stichting Auschwitz, van leden van de Commissie voor Onderwijs en Vorming, van leerkrachten en van personen van wie de opname wenselijk wordt geacht. Elk jurylid brengt verslag uit over de inzendingen die hem of haar worden voorgelegd. Na kennisname van het geheel der verslagen gaat de jury over tot het kiezen van de laureaten. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.

 • Art. 7 – Alles wat niet vermeld wordt in dit reglement, valt onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur van de Stichting Auschwitz.

 

 

Praktische modaliteiten

 

 1. De inzendingen voor de wedstrijd mogen verschillende werkvormen aannemen, waarvan detail onder punt 5. Er zullen zes laureaten gekozen worden.

 2. Naast een erediploma omvat de prijs een gratis deelname aan de studiereis naar de kampen van Auschwitz en Birkenau tijdens de paasvakantie 2016. Deze reis heeft een waarde van ongeveer € 500. Indien een winnend werk een groepswerk is, zal één der deelnemers zich engageren om deel te nemen aan de reis. De overige deelnemers krijgen een geldelijke beloning. De jury zal een prijzenpot gelijk verdelen onder de winnende deelnemers die niet deelnemen aan de reis.

 3. De proef vindt bij voorkeur plaats in de schoolinstelling op woensdag 27 januari 2016, dag van de herdenking van de bevrijding van Auschwitz, en staat onder toezicht van de verantwoordelijke leerkracht. Voor de werken die een voorbereiding vragen, mag dit tijdens de week van 18 tot 22 januari 2016 gebeuren. Het gekozen thema wordt aan de leerlingen voorgelegd en zal dienen als titel voor de geschreven werken. Andere werkvormen dienen het thema te respecteren maar mogen eventueel een afwijkende titel dragen.

 4. Gezien de grote respons kan de jury maar drie inzendingen per school aannemen. De jury wil dan ook de voorselectie van de drie beste werken toevertrouwen aan de school of leerkracht zelf.

 5. Mogelijke inzendingen:
  • Teksten: dit mag een verhandeling zijn (maximaal één A4 recto/verso, voetnoten inbegrepen), poëzie of liedjestekst (maximaal één bladzijde A4) of een zelfgeschreven persartikel (maximaal één bladzijde A4). Deze moeten uitgetypt zijn op computer in een duidelijk strak lettertype, grootte 10 of 11.De tekst wordt in de instelling geschreven op de dag dat de wedstrijd doorgaat (liefst op 27 januari zelf).
  • Foto: de foto mag in kleur of in zwart/wit uitgevoerd worden. De foto mag tijdens de voorbereidende week gemaakt worden.
  • Film: de film wordt digitaal gedraaid. De lengte van de film is maximaal 4 minuten, betiteling inbegrepen. De film mag tijdens de voorbereidende week gemaakt worden.
  • Driedimensioneel beeld: een driedimensioneel beeld (beeldhouwwerk-maquette) mag gemaakt worden in een vrij gekozen materiaal. Het beeld mag tijdens de voorbereidende week gemaakt worden.
  • Tekenen, schilderen (op papier/doek/textiel/porselein…), graffiti. Het werk mag tijdens de voorbereidende week gemaakt worden.
  • Expressie: dans, toneel, muziek, mime. De maximale duur is 4 minuten. Het stuk mag opgevoerd worden tijdens de voorbereidende week.

   BIJ DE CREATIEVE EN ARTISTIEKE INZENDINGEN, MAG EEN VERKLARENDE TEKST GEVOEGD WORDEN VAN MAXIMUM ÉÉN BLADZIJDE A4.

   - De geschreven inzendingen worden afgedrukt op A4 formaat opgestuurd.
   - De foto’s worden afgedrukt op A4 formaat opgestuurd.
   - De films worden op DVD opgestuurd.
   - Van alle driedimensionele werken en van alle tekeningen en schilderijen worden maximaal drie kleurfoto’s gemaakt en op A4 formaat opgestuurd.
   - De werken onder de vorm ‘expressie’ worden op DVD of CD opgestuurd.

 6. Een IDENTIFICATIEFORMULIER zal, volledig ingevuld, toegevoegd worden aan het ingezonden werk onder gesloten omslag.
  Let op: HET INGEZONDEN WERK ZELF MAG IN GEEN ENKEL GEVAL DE NAAM VAN DE SCHOOL, NOCH DE NAAM VAN DE KANDIDAAT DRAGEN ! De jury moet anoniem kunnen oordelen.

 7. De drie werken, door u uitgekozen om deel te nemen, moeten ons ten aller laatste bereiken op vrijdag 5 februari 2016.

 8. HET INGEZONDEN WERK MOET ORIGINEEL ZIJN, MAG GEEN KOPIJ ZIJN VAN EEN BESTAAND WERK EN BEVAT IN GEEN ENKEL GEVAL DELEN VAN BESTAANDE WERKEN.

 9. De winnaar engageert zich tot het maken van de studiereis naar Auschwitz.
 
De werking van ons Centrum geniet de steun van:logo loterie nl   logo bnb nl       We zijn lid van het BCH  

Contact

Stichting Auschwitz – vzw Auschwitz in Gedachtenis
Wolstraat 17/Bus 50 – B-1000 Brussel
  +32 (0)2 512 79 98
  info@auschwitz.be
Kantoren geopend van maandag tot vrijdag tussen 9.30 en 16 uur,
toegang bij voorkeur op afspraak.
twfbytin

Lid worden

Wilt u lid worden van de vzw Auschwitz in Gedachtenis, deelnemen aan haar activiteiten of gewoon haar werking ondersteunen, contacteer ons en stort € 40 op rekeningnummer IBAN: BE55 3100 7805 1744 – BIC: BBRUBEBB.
Elke gift van meer dan € 40 geeft recht op een belastingvermindering in België.

Schrijf in

op onze nieuwsbrief in het Nederlands
captcha 
Ik ga akkoord met Privacy beleid
De website van vzw Auschwitz in Gedachtenis en van de Stichting Auschwitz maakt gebruik van cookies om het surfen op de site te vergemakkelijken en om bepaalde functies toe te laten. Door de website verder te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.