Stichting Auschwitz - Titels van de voorafgaande wedstrijden
Home

Activiteiten in de kijker

Nieuwe video's

 • 2022-2023:“Er schuilt een potentiële dader in elk van ons”

 • 2021-2022: Bezet verzet

 • 2019-2020: Kwetsbare vrijheid

 • 2018-2019: Het extremisme is terug! Herinneringseducatie: een manier om zich te verzetten

 • 2017-2018: De grenzen van de waarheid

 • 2016-2017: Alles mag in naam van de democratie!

 • 2015-2016: Mensenhandelswaarde

 • 2014-2015: Vluchten kan niet meer!?

 • 2013-2014: Alle Menschen werden Brüder

 • 2012-2013 (literair en creatief vanaf dit jaar): Vrijheid is te kunnen zijn in plaats van te moeten zijn

 • 2011-2012: ‘Om de sympathie van de massa te winnen, volstaat het om hen de meest domme en simpele dingen te zeggen’ (Adolf Hitler) – Kunnen we herhaling van geweld en misdaad tegengaan door kennis en begrip van het verleden?

 • 2010-2011: 'Het is me altijd erg vreemd gebleken dat iemand zich vereerd kan gevoelen door anderen te hebben vernederd.' Mahâtma Gandhi, 1869-1948.

 • 2009-2010: 'Alleen de beul had zijn eer verloren' werd uitgesproken door José Fosty n.a.v. de opening van de tentoonstelling 'Overlevingsmiddel, getuigenis, kunstwerk, beeldherinnering' in Buchenwald, 22 februari 1998.

 • 2008-2009: 'Het systeem van terreur in Hitlers staat kan je pas begrijpen als je inziet dat hij vooral de vrijheid van het individu en het spontane handelen wilde veranderen in bereidwillige onderworpenheid.' (Bruno Bettelheim)

 • 2007-2008: 'Een gulden gedragsregel is de wederzijdse tolerantie, want wij denken niet allemaal op dezelfde wijze; wij zien slechts een deel van de waarheid en meestal vanuit een verschillende invalshoek.' (Mahatma Ghandi, 1869-1948)

 • 2006-2007: 'Ik geloof dat literatuur, kunst, schrijven, onderwijzen of werken voor de mensheid, maar één doel heeft: vechten tegen de onverschilligheid.' (Elie Wiesel)

 • 2005-2006: 'De moordenaars van het geheugen bereiden de moorden van morgen voor.' (Simon Wiesenthal)

 • 2004-2005: Hitler wordt hip?!
  'Hitler', het 'Derde Rijk', 'Holocaust' of 'Sjoah' zijn alom gekende begrippen die steevast gelinkt worden met een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de 20e eeuw. Als hoofdverantwoordelijke voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en voor de genocide op joden en zigeuners werd de Hitler-figuur in de publieke opinie zelfs enige tijd gediaboliseerd. Vandaag bestaat er evenwel een tendens om deze figuur te banaliseren. Kan dit fenomeen ook leiden tot een banalisering van Auschwitz en de nazi-dictatuur, of omslaan in een regelrechte fascinatie voor de Hitler-figuur?

 • 2003-2004: Open brief aan de wereldleiders

 • 2002-2003: 'Mensen richten te veel muren op en bouwen te weinig bruggen' (Antoine de Saint-Exupéry)

 • 2001-2002: 'Hij die inslaapt in een democratie, zou wel eens kunnen wakker worden in een dictatuur. Hebben naziconcentratiekampen en moordcentra ons hierover iets geleerd?' (René Cassin, 1887-1976)

 • 2000-2001: Oorlog en vrede komen voort uit het handelen van de mens. Auschwitz, en samen met Auschwitz ook de andere kampen en oorlogssituaties, dit alles mag niet nog eens voorkomen. Overal vinden we herinneringsoorden en herdenkings-monumenten. Zij weerspiegelen én het menselijk leed én het respect voor de (oorlogs)slachtoffers van onverdraagzaamheid en geweld.

 • 1999-2000: Auschwitz heeft aangetoond wat mensen elkaar kunnen aandoen. Alleen een toestand van vrede, waarbij mensen in eendracht leven en met respect voor elkaar, kan naziconcentratiekampen en moordcentra onmogelijk maken. Hoe denk je dit actief na te streven? En bereidt je omgeving (school, gezin, vereniging…) je voldoende voor op deze opdracht?

 • 1998-1999: Wie luistert naar een getuige wordt zelf een getuige

 • 1997-1998: Vermits alle mensen rechten hebben, is het ieders plicht de anderen en het nageslacht van die rechten te laten genieten. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (december 1948) is het antwoord op de gruwel van de Tweede Wereldoorlog. Bovendien moest deze UNO-verklaring dienen als morele en maatschappelijke basis voor een betere wereld in de toekomst. Wij staan nu 50 jaar verder…

 • 1996-1997: De Franse denker Paul Ricoeur (°1913) stelt: 'De onverdraagzaamheid van de anderen is de grens aan mijn eigen verdraagzaamheid' Is dit een goed uitgangspunt voor iemand die zijn verantwoordelijkheid wil opnemen als lid in de samenleving?

 • 1995-1996: Staan de humanistische gelijkheids- en rechtvaardigheidstradities en hun meer recente verworvenheden op het punt te verdwijnen?
  Drie factoren spelen mogelijkerwijze een rol bij die verdwijning:
  • Het oprukken van nieuwe levenswijzen en communicatiemiddelen naast nieuwe economische modellen maken dat het geld en de macht ervan een levensdoel op zichzelf worden.
  • De opkomst en groei van allerlei soorten integrismen en fanatismen.
  • De ongecontroleerde chaos in de gedestabiliseerde Oostlanden waar het kapitaal en de competitiviteit primeren en waarbij de mens wordt vergeten.
 • Welke bedenkingen heeft U bij hoger vermelde stellingen? Welke geest van verzet en solidariteit dienen we te ontwikkelen om op te boksen tegen deze drie factoren?
 

Enkele van onze projecten

 
De werking van ons Centrum geniet de steun van:logo loterie nl          We zijn lid van het BCH  

De vzw Auschwitz in Gedachtenis dankt de Nationale Loterij en haar spelers voor hun inzet.

Contact

Stichting Auschwitz – vzw Auschwitz in Gedachtenis
Wolstraat 17/Bus 50 – B-1000 Brussel
  +32 (0)2 512 79 98
  info@auschwitz.be
KBO Stichting Auschwitz: 0876787354
KBO Auschwitz in Gedachtenis: 0420667323

Kantoren geopend van maandag t/m vrijdag tussen 9u30 en 16u30.
Raadpleging ter plaatse enkel op afspraak.

fbytininstagram logo

Lid worden

Wilt u lid worden van de vzw Auschwitz in Gedachtenis, deelnemen aan haar activiteiten of gewoon haar werking ondersteunen, contacteer ons en stort € 40 op rekeningnummer IBAN: BE55 3100 7805 1744 – BIC: BBRUBEBB.
Elke gift van meer dan € 40 geeft recht op een belastingvermindering in België.

Schrijf in

op onze nieuwsbrief in het Nederlands
captcha 
Ik ga akkoord met Privacy beleid
De website van vzw Auschwitz in Gedachtenis en van de Stichting Auschwitz maakt gebruik van cookies om het surfen op de site te vergemakkelijken en om bepaalde functies toe te laten. Door de website verder te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.